Yellow pages ในต่างประเทศ ยังใช้กันอยู่หรือไม่?

Home / Yellow Pages / Yellow pages ในต่างประเทศ ยังใช้กันอยู่หรือไม่?

เป็นเวลาอันยาวนานกว่า 50 ปีที่เราทุกคนได้รู้จักและล้วนต้องเคยใช้งาน Yellow Pages หรือ สมุดหน้าเหลือง กันมาบ้าง โดยในนี้ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน นั่นก็จึงทำให้สมุดหน้าเหลืองค่อยๆ หมดบทบาทของตัวเองลง

โดยช่วงต้นเดือนกันยายน 2018 Yellow Pages ได้ออกแถลงข่าวว่าจะตีพิมพ์เล่มสุดท้าย พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบ Digital อย่างเต็มตัวพร้อมดำเนินหน้าที่ของตนเองต่อไป จากการนำข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจัดเก็บลงในรูปแบบของ Digital platform โดยสมุดหน้าเหลืองฉบับที่ 104 จะกลายมาฉบับที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มจับต้องได้ฉบับสุดท้าย เตรียมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเมือง Kingston ประเทศอังกฤษ ในเดือนมกราคมปี 2019

โดย Richard Hanscott CEO แห่ง Yellow Pages ได้ออกมาเปิดเผยว่า Yellow Pages เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 กว่าจะเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเวลากว่า 51 ปีแล้ว สำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ Yellow Pages ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ไม่ได้จัดพิมพ์ Yellow Pages ในแบบหนังสือแล้วเท่านั้นเอง หากแต่เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของออนไลน์แทน ซึ่ง Yell มีความเชื่อมั่นและมั่นใจอย่างแรงกล้าว่า ทางบริษัทจะกลายมาเป็นแบรนด์ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของลูกค้า มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริโภคประสบความสำเร็จอย่างดงามในการทำธุรกิจออนไลน์ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

สำหรับในประเทศไทย บริษัท Tele Info Media จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดทำสมุดหน้าเหลืองภายใต้ชื่อว่า Thailand YellowPages มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 อันมีความความตั้งใจในการพัฒนาสื่อทุกประเภท เพื่อก่อให้เกิดบริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นสมุดโทรศัพท์ประเภทDirectory ซึ่งรวบรวมรายชื่อธุรกิจ ,สินค้า , บริการ ต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และแจกฟรีตามบ้านเรือนของประชาชน ตลอดจนที่พักอาศัย , บริษัท , ห้างร้าน รวมทั้งแหล่งธุรกิจต่าง ๆ โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือเป็นสื่อโฆษณาแบบรายปีนั่นเอง

ความเป็นมาของ Yellow pages ได้รับการพิมพ์เป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา บนกระดาษราคาถูกต้องประหยัดต้นทุน ถึงแม้ว่ากาลเวลาต่อมา Yellow pages จะใช้กระดาษคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่ผู้คนก็ยังคงจดจำภาพลักษณ์ของสมุดโทรศัพท์ประเภท Directory ว่า Yellow pages เสมอมา

ต่อมาหลังจากมีการเปิดเสรีโทรคมนาคม บวกกับความเจริญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ปัจจัยทั้ง 2 สิ่งนี้ได้เข้ามาท้าทายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสื่อประเภท Directory ทำให้ Yellow pages ต้องปรับตัวในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเท่าทันกับเทคโนโลยี อีกทั้งทำให้อนาคตของ Yellow pages กลายเป็นเรื่องของธุรกิจที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถกระจายเนื้อหาไปยังสื่ออื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ผู้คนเข้าถึงได้ทันที