Site Map

Home / Site Map

ODP (Open Directory Project) คือ Web Director ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งในสมัยก่อนในช่วงที่มีอินเตอร์เน็ตแรกๆได้รับความนิยมมากเพราะเป็นเว็บไซต์ที่ได้รวมเอาเว็บไซต์ๆต่างๆจัดมาเป็นหมวดหมู่ หลายล้านเว็บไซต์ จากการค้นหาจากเว็บไซต์เดียว โดยการใช้ Editor หลายหมื่นคนทั่วโลกมาช่วยในส่วนการดูแล และคัดลอกเว็บไซต์ คนที่เคยใช้งานเว็บไซต์นี้จะติดหูกับคำว่า DMOZ มากกว่า ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค. 2009  จำนวนเว็บไซต์ในฐานข้อมูลของ ODP มีจำนวน 4,596,136 เว็บ ใน 590,000 กว่าหมวดหมู่  และมีบรรณาธิการอาสาสมัคร 83,828 คน