หนังสือที่คล้าย Yellow pages

Home / Yellow Pages / หนังสือที่คล้าย Yellow pages

นับเป็นเวลานานกว่า 50 ปีแล้วที่เราทุกคนได้รู้จัก ‘Yellow Pages’ หนังสือเล่มหนา อันมีเอกลักษณ์คือ สีเหลือง และมีข้อมูลทางธุรกิจอัดแน่นอยู่ภายในมากมาย ณ ปัจจุบัน นี้ เมื่ออินเตอร์เน็ตก้าวเข้ามามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน จึงทำให้ ‘Yellow Pages’ แบบเป็นเล่มค่อยๆเลือนหายไป แต่ชื่อของ ‘Yellow Pages’ ก็ยังไม่เคยหายไปไหนเพราะได้ปรับตัวก้าวเข้าสู่ระบบ Digital อย่างเต็มกำลัง แต่คุณรู้ไหมว่าในยุคนั้นนอกจากจะมีสมุดหน้าเหลืองแล้วก็ยังมีหนังสืออีกเล่มซึ่งมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ ‘สมุดหน้าขาว’

โดน สมุดหน้าเหลืองเป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อธุรกิจ , เบอร์โทรศัพท์ , สถานที่ติดต่อ , ข้อมูลธุรกิจ เป็นต้น ส่วนทางด้านสมุดหน้าขาว เป็นหนังสือรวบรวมรายชื่อผู้ใช้โทรศัพท์ทั่วไป ซึ่งคุณเคยสงสัยความเป็นมาของสีเหล่านี้หรือไม่ ? เหตุผลที่ต้องทำให้มีสีเหลืองนั่นก็คือ ในสมัยก่อนการทำสมุดโทรศัพท์จำเป็นต้องใช้กระดาษจำนวนมาก เพราะฉะนั้น ถ้าลงทุนใช้กระดาษคุณภาพดีก็จะทำให้ต้นทุนมีราคาสูงมาก จึงจำเป็นต้องใช้กระดาษสีเหลืองที่มีคุณภาพต่ำกว่า แถมมีราคาถูก แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปกระดาษผลิตได้ง่ายขึ้น มีราคาถูกกว่าเดิม แต่ไอครั้นจะเปลี่ยนไปใช้สีอื่น ภาพจำของผู้คนก็ไม่คุ้นเคยกันแล้วเพราะฉะนั้นจำต้องใช้วิธีย้อมกระดาษให้มีสีเหลือง! เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์เอาไว้ ส่วนสมุดหน้าขาวก็จงใจสร้างสีแตกต่างจากสมุดหน้าเหลือง เพื่อไม่ใช้ผู้คนเกิดความสับสนนั่นเอง

โดย AT&T บริษัทที่มีชื่อเต็มๆว่า AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH คือ บริษัทที่มีขอบข่ายงานทางด้านการสื่อสารขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเคยก้าวเข้ามายึดเครือข่ายของการสื่อสารในประเทศบริเวณกลุ่มอาเซียน และแน่นอนว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น

ในอดีต AT&T สามารถชนะประมูลเป็นผู้จัดพิมพ์ รวมทั้งลงโฆษณาในสมุดโทรศัพท์ทั้งหน้าขาวและหน้าเหลืองขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ TOT มาเป็นระยะเวลายาวนาน สำหรับในยุคนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของ AT&T แล้ว ไม่นานนักก้าวที่ 2 ของ AT&T ก็ตามมา นั่นคือการเข้าไปซื้อโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า หรือแผง IC จากบริษัทยักษ์ใหญ่ Honeywell อีกด้วย

AT&T เข้ามามีความเคลื่อนไหวในประเทศไทยอย่างโดดเด่น โดนเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ได้แก่ เป็นผู้จัดทำสมุดโทรศัพท์ และเข้า Take Over โรงงานของบริษัท Honeywell โดยในเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ.2529 หลายๆคงเคยเห็นสมุดรายชื่อผู้ใช้โทรศัพท์ 2 ชุด ซึ่งจัดทำโดย 2 บริษัท ได้แก่ชุดของ AT&T ผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ TOT และชุดของบริษัท GTE หรือ General Telephone Directory Company (ประเทศไทย) เจ้าเก่า ที่เคยเป็นผู้จัดทำมานานกว่า 17 ปี